Garantie

NFC Support staat garant voor alle garantieafhandeling conform de fabrikants garantievoorwaarden en dit ook snel kan uitvoeren.

De garantie termijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. In het algemeen geldt dan dat de garantie alleen geldig is voor de eerste eigenaar voor een periode van een jaar.  Sterk afwijkende garantievoorwaarden worden vermeld bij de productomschrijving. Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde fiets of kleding etc. zijn uitgesloten

Garantieprocedure voor bedrijven

Als bedrijf kunt u tot 5 dagen na ontvangst van de bestelling uw klacht doorgeven. Hierbij gaat het om een product op maat als bijvoorbeeld visitekaartjes of stickers. Hebt u een product besteld dat niet op maat is gemaakt, zoals een voorbedrukte stickers, dan kunt u tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling uw klacht doorgeven.